Nya Södertälje Sjukhus
Stockholm

Nya Södertälje Sjukhus omfattar 22 000 kvm moderna vårdmiljöer för akutsjukvård, intensivvård, operationsavdelning och förlossningsavdelning. Sjukhuset har byggts utifrån moderna krav på både teknik och miljö, och den har certifierats på allra högsta nivå enligt Miljöbyggnad Guld.
Vi vet, av tidigare erfarenhet, att just sjukhusmiljöer ställer höga krav på att klara ett högt slitage. Dörrpartier öppnas och stängs ofta, breda sängar ska kunna passera (och slår emellertid även in i dörrar och glaspartier) samtidigt som det ställs krav på brandskydd. Att välja just stålprofiler från Stålprofil gör att partierna tål slitage och att tiden mellan varje nödvändigt underhåll förlängs.

 

Dörr- och väggpartier: Stålprofilsystem SP 35000, SP 76500 och SP 79000
Byggår: 2019
Arkitekt: BSK arkitekter/Eliassen Lambertz-Nilssen
Producent: Maxidoor AB