SP 700
Brandisolerade stålprofiler

Brandisolerade stålprofiler

Inom SP 700 har vi fyra system med olika bredder; SP 76500, SP 77000, SP 79000 och SP 711000. Dessa är brandisolerande stålprofilsystem med obrännbar isolerande kärna godkända för vägg-, dörr-, skjutdörr- och fönsterpartier. Systemet består av obehandlat, sendzimirförzinkat eller rostfritt stål. Spåruttag för tätningslister vid anslutning mot dörr och fönster ger släta in och utvändiga ytor. De brandisolerande profilerna har en brandbeständig isolerkärna enligt följande: 25 mm (SP 76500), 30 mm (SP 77000), 50 mm (SP 79000) och 2×25 mm (SP 711000).

Glasningslisterna levereras i sendzimirförzinkat eller rostfritt stål, har en dold infästning och finns i olika breddmått för anpassning till olika glastjocklekar. Till systemet hör även typgodkända profiler för modullås, klämfri bakkant, runda fönster och bågar i brandteknisk klass. Inom SP 700 finns profiler med typgodkännandebevis för skyltning från blandklass E 30 upp till EI 120. Systemet finns även i skottskyddat och inbrottsskyddande uförande.

Övrig information:

Profilbredder: 20mm, 30mm, 50mm 85mm, 130, 180 och 260 mm
Profil för modullås 85 mm
30 mm dörrkarmsprofil
Klämfri bakkant
Bågar och runda fönster
Ljudreduktion
Brandklass upp till E60 – EW60 – EI120
Brandklass skjutdörr E30/EI30
Inbrottsskydd upp till RC4 SS EN 1627
Skottskydd upp till FB6NS SS EN 1627

Relaterade referensobjekt: