Stål och säkerhet

Stål och säkerhet

Det finns många starka skäl att välja våra stålprofiler. Dokumentation och certifieringar är a och o för oss – ingen profil lämnar vår fabrik utan att hålla vad vi lovar. Våra profilsystem är utvecklade för att möta höga krav på säkerhet, isolering och hållfasthet i olika miljöer och är provade och godkända enligt EN-standard för bland annat brand-, skott- och inbrottsskydd, luft och ljudsisolering, U-värde och täthet. Flertalet system är även godkända internationellt.

Systemen genomgår kontinuerligt tester och är godkända både nationellt och internationellt av ackrediterade provningsaktörer som RISE och DBI. Godkännande finns enligt Svenskt Typgodkännandebevis, Europanorm (CE), British standard och listade enligt det amerikanska systemet UL. Flera av systemen uppfyller också kombinationer av klassningar där profilpartier är testade och godkända för såväl brand och rökgastäthet som inbrottsskydd och skottsäkerhet. Säkerhetsvärderingar ligger också bakom dimensioneringen av profilbredder och öppningar där hänsyn tas till att underlätta utrymning.

Läs gärna mer om skydd och säkerhet här.

Stålets styrka

Våra profilsystem tillverkas av stål, sendzimirförzinkat stål eller rostfritt stål syrafast kvalitet EN 1.4404. Stålet innebär många fördelar. Jämfört med flertalet andra byggmaterial har stålet en överlägsen stabilitet och hållfasthet. Stålkonstruktioner kan, även i slanka dimensioner, klara långa spännvidder vilket ger lätta konstruktioner med lågt marktryck. Stålet är samtidigt ett slitstarkt material som står emot långvarigt slitage och yttre påverkan. Våra profilsystem bygger på profiler utan lösa pålimmade eller nitade plåtar. Profilerna svetsas till kompletta system med skarvar som ger styrka åt konstruktionen.

Rostbeständigt

I miljöer med låg luftfuktighet är risken för korrosion, oberoende av stålvalet, praktiskt taget obefintlig. Korrosionsrisken ökar med tilltagande fukthalt liksom vid förekomsten av föroreningar. Rostangrepp kan dock effektivt förhindras genom t ex målning eller förzinkning. Vid val av rostfritt stål syrafast kvalitet EN 1.4404 har stålet molybdenlegerats vilket ger en mycket god motståndskraft mot såväl allmän korrosion som punktfrätning.

Ekonomiskt

Att bygga i stål ger stora tids- och kostnads besparingar då pelare, balkar och andra konstruktionselement levereras monteringsfärdiga till bygget. Byggnationen blir enklare att planera och genomföra och fastigheten kan tidigare tas i drift. Även stålets slitstyrka påverkar byggekonomin då materialets hållbarhet och livslängd minimerar underhålls- och utbyteskostnader.

Miljövänligt

Stålet har ett flertal egenskaper som är positiva för miljön. Materialet har extremt lång livslängd och avger i princip inga utsläpp till luft, vatten och mark. Stålet är dessutom fullt återvinningsbart och kan med utmärkt energieffektivitet, och utan att förlora i kvalitet, återanvändas om och om igen.

Minimerad energiförbrukning

En tilltagande fokusering på energieffektivitet ökar kraven på material, konstruktion och isolering i glasade partier. Våra profilsystem erbjuds i ett stort antal varianter där isolerande material och konstruktion effektivt verkar för att minimera onödig energiförbrukning. Systemen är också testade och godkända för luft- och regntäthet liksom för säkerhet mot stora vindlaster. Glasade partier är också en viktig del av fastighetens ljudmiljö.

Ljudreduktion

Val av glas och profiltyp påverkar i hög grad spridningen av oönskat buller och störande ljud. Vi har kompletta lösningar för ett bra ljudklimat.

Förhöjd säkerhet

Om du vill skapa säkrare byggnader och tryggare människor i offentliga miljöer har du hittat helt rätt. Våra stålprofiler varken syns eller hörs men finns i dörrar, entré- och glaspartier överallt; i köpcentrum, sjukhus, regeringsbyggnader, fotbollsarenor och kontorsbyggnader för att nämna några exempel. Våra stålprofiler lever upp till högt ställda nationella och internationella krav, både vad gäller brandsäkerhet, isolering, skottsäkerhet och explosionssäkerhet. Ta gärna en närmare titt på våra profilsystem och hör av dig så hjälper vi dig att hitta den bästa profilen för just ditt projekt – som gör stor skillnad när det väl behövs.

Brandskydd

Brandklassade Stålprofilsystem™ har typgodkännandebevis för skyltning från brandklass E 30 upp till EI120.

Brandgastäthet

Du kan även kombinera våra brandklasser med brandgastäthet Sa eller S200.

Skottsäkerhet

Isolerade profilsystem är provade med avseende på skottsäkerhet i klasserna FB4NS, FB6NS och FB7NS enligt SS-EN 1522. Glas ska uppfylla skottskydd enligt SS-EN 1063 klass BR1NS–BR7NS. Beslagning ska vara testad eller kunna uppvisa likvärdigt skydd. Tester har även genomförts enligt UL 752 (2006) nivå III.

Explosionsskydd

Systemen är testade och kan uppfylla kraven för klassningarna EXR1–EXR5 enligt SS-EN 13123-2. Provningar har även utförts enligt ISO 16933. Klassning EXV 15 (E).

Inbrottsskydd

För testrapport och godkännande enligt SS-EN 1627 genomförs tester enligt SS-EN 1628 (dynamiska tester), SS-EN 1629 (statiska tester) och SS-EN 1630 (manuella inbrottsförsök med verktyg). Dörrar i SP 56500/SP 76500 uppfyller kraven i SS EN 1627 för inbrottsskydd klass 3 och 4, samt dörrar med fyllning i klass 5 SS ENV 1627. Enligt Stålprofils typgodkännandebevis, utfärdats av RISE, kan dessa partier skyltas som verifikation mot ställda inbrottskrav. Även partier med krav på brand- och inbrottsskydd i kombination kan skyltas, t ex EI60 och RC4.