SP 500
Isolerade stålprofiler

Isolerade stålprofiler med bruten köldbrygga

Inom SP 500 har vi tre system med olika profildjup; SP 56500, SP 57000 och SP 59000. Dessa har bruten köldbrygga för dörr och entrépartier, skyltfönster- och fasadpartier. Systemet består av obehandlade, sendzimirförzinkade eller rostfria stålprofiler och en isolerande kärna av fuktavvisande träfiber. Glasningslisterna levereras i sendzimirförzinkat eller rostfritt stål, har en dold infästning och finns i olika breddmått för anpassning till olika glastjocklekar. Till systemet hör även profiler för modullås, klämfri bakkant, runda fönster och bågar. Systemen finns med skottskydd och inbrottskydd.

Alla Stålprofilsystem erbjuds även i rostfritt stål, syrafast kvalitet EN 1.4404 (ASTM 316L, SS 2348).

SP 57000 och SP 59000 – en anpassning

SP 57000 och SP 59000 är anpassningar av Stålprofilsystem
SP 56500. SP 57000 är anpassat bl a för tjockare glas då det har djupare isolersteg vilket även ger ett förbättrat U-värde (beroende på val av glas). Systemet kan även användas för inbrotts och skottsskyddande partier vid t ex val av tjockare glas. Enda skillnaden mellan SP 57000 och SP 56500 är att den brutna köldbryggan är 30 mm istället för 25 mm som i
SP 56500. I SP 59000 är den brutna köldbryggan 50 mm. I övrigt är samtliga mått och möjligheter identiska.

Övrig information:

Profilbredder: 20mm, 30mm, 50mm 85mm, 130, 180 och 260 mm
Profil för modullås 85 mm
30 mm dörrkarmsprofil
Klämfri bakkant
Bågar och runda fönster
Ljudreduktion
U-värde ner till 1,0 W/m2 K
Inbrottsskydd upp till RC4 enligt SS EN 1627
Skottskydd upp till FB6NS enligt SS EN 1522
Explosionsskydd EXR 1–EXR 5 enligt SS EN 12123-2
Regn och vindtäthet klass 3A / 6B (Dörr) 9A (Fast fönster) enligt
SS EN 12208
Vindlast klass 3C enligt SS EN 12210
Lufttäthet klass 3 enligt SS EN 12207

* Partier kan utföras och skyltas för inbrottsskydd och skottskydd enligt Stålprofil Typgodkännandebevis 1946/89 som utfärdats av SITAC.

Relaterade referensobjekt: