SP 600
Profiler för fasad och taksystem

Stålprofil concept SP 600

Fasadsystem med profiler för glasade vägg- och takpartier som uppfyller höga krav enligt den harmoniserade produktstandarden EN 13830. Fasad och takpartierna kan prestandadeklareras (DoP) och CE märkas enligt standard för krav på t ex regn- och vindtäthet, U-värde och ljudreduktion. av stål, trä och aluminium uppfyller de högsta kraven för passivhusstandarder.

Systemet består av en inre bärprofil, inre och yttre tätningslister samt utvändiga täckprofiler som skruvas fast. Systemet är väl dimensionerat och kan hantera avsevärt stora och tunga glas samt uppfylla andra krav som t ex inbrottsskydd och skottskydd.

Bärprofilen med spår för tätning och glasmontage är en kallformade fasadprofil i stål. Bärprofilen finns även i aluminium och kan också göras i trä. Dessutom kan andra standard och specialprofiler i stål, rostfritt stål, aluminium, trä och andra material som uppfyller den statiska belastningen användas med en tilläggskanal i stål eller i aluminium som ingår i fasadsystemet.

Den inre bärprofilen kan sammanfogas genom skruvförband eller svetsning. Det utvecklade och godkända skruvförbandet förenklar montaget avsevärt. Fasadpartierna kan levereras i valfri kulör enligt t ex RAL. Täckprofiler och tätningar är lika mellan de olika systemen.

Stålprofil concept SP 600 baseras på Stabalux fasadsystem (www.stabalux.com). Delar av dokumentationen kommer från Stabalux och har dess systemnamn, artikelnummer och benämningar. Stabalux och Stålprofil har inlett ett långsiktigt samarbete med en framtida gemensam utveckling för att uppfylla marknadens krav. Stålprofil har ansvaret för den skandinaviska och Baltiska marknaden.

Stålprofil concept SP 600 består av fem olika system.

Ladda ner:

SP 600
Broschyr SP 600