Landsdomaren
Lund

I kvarteret Landsdomaren i Lund ligger den nya psykiatriska kliniken som efter om- och tillbyggnad uppfyller dagens vårdkrav med ny planlösning, modern teknik och förbättrat klimatskal. Den färdiga byggnaden klarar dagens energikrav och erbjuder en öppen och ljus miljö med gott inomhusklimat. Byggnaden har över 100 vårdplatser som fördelar sig på 8 vårdavdelningar samt en akutmottagning. Våra stålprofiler sitter i dörrarna till entré, de olika avdelningarna, till biblioteket och även mot trapphusen. Ägare av fastigheten är Skåne Region Service.

Dörr- och väggpartier: Stålprofilsystem SP 35000, SP 56500, SP 76500 och SP 79000
Byggår: 2013
Arkitekt: White Arkitekter, Agneta Ljungberg Arkitekter
Byggföretag: Wihlborgs Fastigheter AB, Peab Sverige AB
Producent: ALAB

Ladda ner:

Landsdomaren, Lund