Kv. Mangon
Stockholm

Kvarteret Mangon på Södermalm i Stockholm, är ett projekt av Svens­ka Bostäder. Kvarteret kommer att erbjuda 169 hyresrätter, en förskola med sex avdelningar, samt två verk­samhetslokaler och ett skyddsrum. Med en pågående inflyttning och certifiering enligt Miljöbyggnad Silver, fokuserar projektet på att ska­pa en trygg och hållbar inomhusmiljö med låg energianvändning. Ett po­sitivt tillskott till området, där även Stockholmshem bygger 151 hyresrät­ter i kvarteret Persikan.

Stålprofil har levererat säkra stål­profiler där vår tillverkare har producerat säkra och typgodkända dörrpartier med klassningen EI30 och s200.
I trapphus är det viktigt att välja typgodkända lösningar för att begrän­sa eventuell brand och rökutveckling. Valet av brandsäkra och rökgastäta dörrar i trapphus är avgörande för att minska risken för skador och främja säkerheten för personer som vistas i en byggnad. Det är en investering i att skapa en mer säker och trygg miljö för boende och besökare.

Stålprofilsystem: SP35000, SP59000, SP76500, SP79000
Klassningar: EI30 + s200
Tillverkare: Fasadsystem Stål i Borås AB
Byggår: 2020-2023
Byggföretag: Wästbygg AB