Katarinahuset
Stockholm

I samband med Stadens omvandling av Slussen gör Atrium Ljungberg en teknisk upprustning och utveckling av Katarinahuset. Katarinahuset har näst högsta kulturhistoriska klass (grön) enligt Stadsmuseets klassificering. Byggnaden utgör ett viktigt inslag i stadsbilden vid Slussen och inga förändringar kommer att ske av de befintliga fasaderna. Även flera interiöra delar i huset har kulturhistoriska värden och bevaras.

Stålprofil har levererat stålprofiler som möjliggjorde att utseendet kunde bevaras utan att tumma på säkerheten. En del av profilerna är inklädda med högblank rostfri plåt och profilerade lock på fasadpartierna.

Ombyggnaden av Katarinahuset miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent, vilket ställer höga krav på både projektgenomförandet och den färdiga byggnaden. Där man väljer nya byggmaterial med hållbarhetsfokus, strävar mot största energieffektivitet hos system för värme, kyla och ventilation samt tillser att lokalerna är sunda avseende emissioner, inomhusklimat samt ljud- och ljus komfort.

 

Stålprofilsystem: SP 6000/SR, SP300, SP500, SP700
Klassningar: EI30 , EI60, RC3
Tillverkare: Dörrsnabben i Stockholm AB,
Plåt & Ståldesign AB
Renovering: 2020-2024
Arkitekt: ElinderSten Arkitekter, Reflex Arkitekter