Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge

O-huset på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge omfattar 29 000 kvm. Här arbetar och vårdas många människor. Byggnaden är anpassad för modern operations- och röntgenverksamhet och är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.
Stålprofiler från oss på Stålprofil har sedan tidigare använts i flera liknande miljöer och projekt, då de uppfyller de högt ställda kraven på brandskydd samtidigt som stålprofilerna också gör det möjligt att skapa ljusa och öppna miljöer som medför både trivsel och ökad trygghet.
I en sjukhusmiljö ställs också höga krav på att dörrar och passager ska klara ett högt slitage, vilket bidrar till att man valt att använda just stålprofiler. Dels öppnas dörrarna väldigt frekvent, samtidigt som både dörrar och fönsterpartier nu och då blir påkörda av breda sjukhussängar

Dörr- och väggpartier: Stålprofilsystem SP 35000, SP 76500 och SP 79000
Byggår: 2019
Arkitekt: White Arkitekter
Producent: Maxidoor AB