Ideon
Edison Park, Lund

Edison Park, nära Ideon i norra Lund, är attraktivt för expansiva företag inom medicin, kemi, elektronik och IT. Området öppnar upp möjligheter för små tillväxtföretag såväl som för stora etablerade företag i en kreativ och utvecklande miljö. Några kända företag med kontor i Edison Park är exempelvis Qualcomm, Axis AB, Huawei, Xdin och Purac AB. Visionen är att erbjuda en samlingsplats för kreativa, innovativa företag i en miljö där kringservice och mervärden av olika slag finns tillgängliga. Till Edison Park levererade vi stålprofiler från både SP 35000 och SP 76500. Ägare av fastigheten är Fastighets AB Briggen i Öresund.

Dörr- och väggpartier: Stålprofilsystem SP 35000 och SP 76500
Byggår: 2007
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Byggföretag: Rekab Entreprenad AB
Producenter: ALAB, EAB och MaxiDoor, montage av Bogrens glas AB