Strålbehandlingen
Lund

Patienter från hela södra Sverige får behandling i strålbehandlingsavdelningen vid Skånes universitetssjukhus. För att möta ett ökat behov uppfördes en ny modern byggnad med sex nya rum för strålbehandling. Skånska Glasbyggarna utformade byggnaden efter kundens önskemål och ställda krav på brandskydd enligt Boverkets byggregler. Ägare av fastigheten är Skåne Region Service.

Dörr- och väggpartier: Stålprofilsystem SP 35000 och SP 79000
Byggår: 2011
Byggföretag: NCC Construction
Producent: Skånska Glasbyggarna, Arlöv