Rättspsyk01
Rättspsyk02

Rättspsykiatriskt centrum
Trelleborg

Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg, som började byggas 2014 och stod klart under 2016, är en central enhet för rättspsykiatri i Skåne där den huvudsakliga verksamheten är så kallad initialvård. Här bedrivs även utbildning och forskning kopplad till olika vårdyrken så som läkare, sjuksköterska, skötare, psykolog och kurator. Ägare av projektet var Region Skåne.

Till bygget av Rättspsykiatriskt centrum har vi levererat stål- profiler från system SP 76500, SP 79000 och SP 9711000.

Dörr- och väggpartier: Stålprofilsystem SP 76500, SP 79000 och SP 9711000
Byggår: 2014
Arkitekt: BSK Arkitekter
Producent: Skånska glasbyggarna AB