Rambergsskolan
Göteborg

Rambergsskolan i stadsdelen Brämaregården i Göteborg är en ståtlig byggnad i nationalromantiskstil, uppförd 1916. När skolan skulle renoveras la man särskilt stor vikt vid två saker: brandsäkerhet och barnens trygghet.
För att både uppfylla kraven på brandskydd och följa skolans arkitektoniska stil, föll valet på våra testade och typgodkända bågformade dörrar och glaspartier. En lösning som är helt unik på marknaden. För att undvika att skolbarnen ska kunna klämma fingrarna i dörrarna valdes profiler med vår integrerade klämfria bakkant.

 

Dörr- och väggpartier: Stålprofilsystem SP 35000, SP 76500 och SP 79000
Byggår: 2019-2021
Arkitekt: Erséus
Producent: Fasadsystem Stål i Borås
Glasleverantör: Vetrotech Saint-Globain