Kvarteret Perukmakaren
Göteborg

Kvarteret Perukmakaren byggdes i slutet av 1960-talet som ett affärs- och kontorshus med ett stort integrerat parkeringshus mitt i centrala Göteborg. Under 2013 och 2014 rustades parkeringshus och fasader upp med nya entréer och trapphus. Kontorslokalerna längs Drottninggatan förvandlades till hotell och butiker, tidigare arkader byggdes också in för att skapa mer yta och framträdande butikslägen. Energianvändningen har efter upprustningen halverats och våra stålprofiler är en bidragande faktor till minskningen. Fastigheten är nu LEED-certifierad.

Dörr- och väggpartier: Stålprofilsystem SP 95000, SP 956500, SP 957000, SP 976500, SP 979000, SP 96000
Övrigt: Rostfritt stål i syrafast kvalitet EN 1.4404
Byggår: Renoverades 2013/2014
Arkitekt: White
Byggföretag: Veidekke (beställare var Vasakronan)
Producent: Fasadsystem AB