Eldfisk II
Nordsjön

Eldfisk är ett oljefält som också innehåller en del gas. Fältet upptäcktes 1970, godkändes för utveckling 1975 och sattes i produktion 1979. Eldfisk består av totalt fem plattformar. Fyra av dem är sammanbundna av gångvägar (Eldfisk Center). Den femte, Eldfisk 2/7 B ligger ungefär 6 kilometer nordväst om Eldfisk Center. Till projektet levererade vi stålprofiler till både dörrar och väggar från profilsystem SP 35000z and SP 76500z. Projektledare för projektet var IKM/dsc Engineering as.

Dörr- och väggpartier: Stålprofilsystem SP 35000z and SP 76500z
Övrigt: Sendzimirförzinkat stål, brandklass A60, ej klassificerat
Byggår: 2014
Byggföretag: Conoco-Phillips
Producenter: Lande Mek.Verksted A/S

Ladda ner:

Eldfisk Nordsjön