Citygate
Göteborg

Citygate är ett nytt landmärke i Göteborg, och med sina 36 våningar och 144 meter är byggnaden Nordens högsta kontorshus. I höga hus är det särskilt viktigt att säkerställa att skyddet vid eventuellt brand och utrymning fungerar som det ska. Därför var det självklart att välja Stålprofils system SP 79000, för att klara klassningarna EI60 kombinerat med S200 och våra partier finns monterat på varje våningsplan och i trapphuset.
För att uppnå en maximal ekonomisk livslängd valde man att använda sig utav våra rostfria profiler i syrafast kvalitet i mattborstat utförande.

Citygate är certifierat enligt den internationella standarden WELL som utforskar hur design och konstruktion kan optimeras, för att främja människors hälsa och välbefinnande. Andra viktiga faktorer som Well tar hänsyn till är ljud, luft och termisk komfort, ljus, komfort, rörelse, kost, gemenskap, sinne och vatten. Allt mäts och kontrolleras noga, och för att en byggnad ska bli certifierad måste den nå upp till högt ställda krav. Detta ställer höga krav på materialval där valet av sunda material och ytbehandlingar som främjar ett inomhusklimat som människor mår bra i, vilket våra profiler från Stålprofil uppfyller.

 

Profilsystem: Stålprofilsystem SP 79000
Byggår: 2022
Arkitekt: Kanozi Arkitekter
Henning Larsen Architects
Byggföretag: Skanska
Tillverkare: Fasadsystem Stål i Borås AB

Ladda ner:

Citygate, Göteborg