Biltema01
Biltema02

Biltema
Uddevalla m.fl.

Sedan första etableringen i Linköping 1983 har Biltema-varhusen i rak takt blivit fler. Idag finns det närmare 140 varuhus runtom i Norden och vi har levererat stålprofiler för fasad-, dörr- och entrépartier till ett flertal etableringar i södra Sverige.

Dörr- och väggpartier: Stålprofilsystem SP 56500 och SP 6000
Byggår: 2006
Producent: ALAB