Stålprofils hantering av dina personuppgifter

Det finns en rad olika tillfällen då vi behöver dina personuppgifter och det kan exempelvis vara när du möter oss på en mässa eller ett evenemang, besöker vår hemsida, när du fyller i uppgifter för ett framtida avtal, är i kontakt med vår kundtjänst eller någon av våra säljare för att nämna några. För oss på Stålprofil är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi värnar alltid om din integritet och vi vidtar alla åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter och säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. I de flesta fall då vi behandlar dina personuppgifter handlar det om att vi ska kunna ge dig god service, fullfölja våra åtaganden, vara effektiva och tillmötesgående mot dig som kund eller framtida kund. Det kan också vara vid garantiåtaganden eller för marknadsföring.

Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter, när du lämnar ditt samtycke kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Du kan alltid kontakta oss för att ta reda på vilka personuppgifter vi har sparade. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Är dina uppgifter felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter hos oss raderade. Om du vill läsa mer om dina rättigheter och vad som gäller vid behandling av personuppgifter, kan du besöka datainspektionen.se.