Brandsäkerhet

Det är alltid dörren som helhet inklusive karm och tillbehör som testas och får en brandteknisk klass. Det är därför viktigt att följa våra monteringsanvisningar och använda de kombinationer av dörr och tillbehör som är testade och godkända tillsammans för att vara säker på att rätt funktion uppnås. Eftersom dörrar och partier inklusive montering provas i brandugn där vi kontinuerligt kontrollerar de olika kriterierna kan samma dörr eller parti få olika klasser beroende på när respektive funktion fallerar. Exempelvis kan en dörr i en provning få resultatet EI 30, EW 60, E 90.

E-klass:

E står för integritet mot brand, E-klassen stoppar lågor och rök i angivet antal minuter men inte värmestrålning. E-kravet ska alltid uppfyllas och kan användas som en självständig klass exempelvis E 30.
Vid E-klass så rekomenderar vi SP 300

EW-klass:

W står för begränsning av värmestrålningen på ett avstånd av cirka en meter från dörren på den icke brandutsatta sidan. EW-klassen stoppar lågor, värmestrålning och rök i angivet antal minuter. W kombineras alltid med E och kan inte användas självständigt exempelvis EW 30.
Vid EW-klass så rekomenderar vi SP 300/SP 700

EI-klass:

I står för isolering, EI stoppar lågor, värmestrålning och rök i angivet antal minuter där temperaturen mäts direkt på glasytan på den icke brandutsatta sidan.  I den europeiska standarden för branddörrar finns två varianter I1 och I2, beroende på var man mäter temperaturen vid provning, I1 är ett något tuffare krav än I2 på grund av  att mätpunkterna sitter närmare karmen. I kombineras alltid med E och kan inte användas självständigt exempelvis EI 30.
Vid EI-klass så rekomenderar vi SP 700 

Rök- och gastäthet Sa/S200

Brandgastätheten S är dörrens förmåga att reducera brandgas- och rökläckage från en sida av dörren till den andra. Beteckningarna a och 200 syftar på kall respektive varm gas. Om dörren uppfyller klass S200 klarar den även kraven för klass Sa.

Klass Sa

För att uppnå Sa har dörrarna genomgått tester med röktemperatur på 20°C och tryckskillnad på 25 Pa. Maximalt tillåtet läckage för Sa är ca 15 m3/h för enkeldörrar och 24 m3/h för dubbeldörrar. För Sa är det möjligt att vid provningen ha en springa vid tröskeln, vilket det inte är för S200.

Klass S200

För att uppnå S200 har dörrarna genomgått tester med röktemperatur på 200°C och tryckskillnaden 50 Pa. Maximalt tillåtet läckage för S200 är 20 m3/h för enkeldörrar och 30 m3/h för dubbeldörrar.