//Projekttips #8: Strålbehandlingen Lund

Projekttips #8: Strålbehandlingen Lund

Invalid Displayed Gallery

Patienter från hela södra Sverige får behandling i strålbehandlingsavdelningen vid Skånes universitets-sjukhus. För att möta en ökad efterfrågan uppfördes en ny modern byggnad med sex nya rum för strålbehandling. Byggnaden har också nya avdelningar för mottagning och förberedelse för strålterapi och andra former av strålbehandling, brachyterapi och isotopbehandling.

Skånska Glasbyggarna utformade byggnaden efter kundens önskemål och ställda krav på brandskydd enligt Boverkets byggregler.

Dörr- och väggpartier: Stålprofilsystem SP 35000 och SP 79000
Byggår: 2011
Ägare: Skåne Region Service
Byggare: NCC Construction
Producent: Skånska Glasbyggarna, Arlöv

icon_link_pdf Klicka här för att ladda ner projekttipset i pdf format

Leave A Comment