///Systeminformation
Systeminformation2018-08-29T22:15:12+00:00

sp76500_liten SYSTEMINFORMATION

Få mer systeminformation i Stålprofilsystem katalog SP 76500 #6 (klicka på katalogen för att öppna den i PDF-format, ca 5.0 Mb)

Systeminformation SP 76500

 

STÅLPROFILSYSTEM SP 76500

Brandisolerande profilsystem med obrännbar isolerande kärna avsett för dörr-, skjutdörr-, vägg- och fönsterpartier i kontors- och affärsbyggnader, butikscentra, flygplatser, banker, skolor, sjukhus mm. Systemet är brandtekniskt klassat upp till EI 30/EI 60, skjutdörr upp till brandteknisk klass E 30/A 30/EI 30.

Profilerna är tillverkade av obehandlat, sendzimirförzinkat eller rostfritt stål. Spåruttag för tätningslister vid anslutning mot dörr och fönster ger släta in och utvändiga ytor. De brandisolerande profilerna har en kärna av en 25 mm brandbeständig isolerkärna.

Glasningslisterna levereras i sendzimirförzinkat eller rostfritt stål, har en dold infästning och finns i breddmått 5 – 50 mm med intervaller på 5 mm, samt 57 mm.

Till systemet hör även typgodkända profiler för modullås, klämfri bakkant, runda fönster och bågar i brandteknisk klass.

Systemet finns i skottskyddat uförande.

Glasade dörrpartier med över- och sidoljus i brandklass EI 30/A 30
Typgodkännandebevis 4295/88

Glasade vägg-, fönster- och dörrpartier i brandklass EI 30
Typgodkännandebevis 1946/89

Glasade dörrpartier i brandklass EI 60/A 60
Typgodkännandebevis 1947/89

Glasade dörr-, fönster- och väggpartier i brandklass E 30/E 60
Typgodkännandebevis 4294/88

Glasade skjutdörrsparti med över- och sidoljus i brandklass EI 30
Typgodkännandebevis 0297/97

 

STÅLPROFILSYSTEM SP 79000

Brandisolerande profilsystem med obrännbar isolerande kärna avsett för dörr-, skjutdörr-, vägg- och fönsterpartier i kontors- och affärsbyggnader, butikscentra, flygplatser, banker, skolor, sjukhus mm. Systemet är brandtekniskt klassat upp till EI 60.

Profilerna är tillverkade av obehandlat, sendzimirförzinkat eller rostfritt stål. Spåruttag för tätningslister vid anslutning mot dörr och fönster ger släta in och utvändiga ytor. De brandisolerande profilerna har en kärna av en 50 mm brandbeständig isolerkärna.

Glasningslisterna levereras i sendzimirförzinkat eller rostfritt stål, har en dold infästning och finns i breddmått 5 – 50 mm med intervaller på 5 mm, samt 57 mm.

Till systemet hör även typgodkända profiler för modullås, runda fönster och bågar i brandteknisk klass..

Systemet finns i skottskyddat uförande.

Glasade vägg-, dörr- och fönsterpartier i brandklass EI 60
Typgodkännandebevis 1945/89
STÅLPROFILSYSTEM SP 711000
Brandisolerande profilsystem med obrännbar isolerande kärna avsett för väggpartier i kontors- och affärsbyggnader, butikscentra, flygplatser, banker, skolor, sjukhus mm. Systemet är brandtekniskt klassat upp till EI 90.

Profilerna är tillverkade av obehandlat eller sendzimirförzinkat stål. De brandisolerande profilerna har 2 x 25 mm brandbeständig isolerkärna.

Glasningslisterna är i form av rör som skruvas fast.

Glasade väggpartier i brandklass EI 90
Typgodkännandebevis 1141/95