SP 500
Isolerade stålprofiler

Isolerade stålprofiler med bruten köldbrygga

Inom SP 500 har vi tre system med olika profildjup; SP 56500, SP 57000 och SP 59000. Dessa har bruten köldbrygga för dörr och entrépartier, skyltfönster- och fasadpartier. Systemet består av obehandlade, sendzimirförzinkade eller rostfria stålprofiler och en isolerande kärna av fuktavvisande träfiber. Glasningslisterna levereras i sendzimirförzinkat eller rostfritt stål, har en dold infästning och finns i olika breddmått för anpassning till olika glastjocklekar. Till systemet hör även profiler för modullås, klämfri bakkant, runda fönster och bågar. Systemen finns med skottskydd och inbrottskydd.

Stålprofilsystem SP 500 erbjuds även i rostfritt stål, syrafast kvalitet EN 1.4404 (ASTM 316L, SS 2348).

SP 57000 och SP 59000 – en anpassning

SP 57000 och SP 59000 är anpassningar av Stålprofilsystem SP 56500. SP 57000 är anpassat bl a för tjockare glas då det har djupare isolersteg vilket även ger ett förbättrat U-värde (beroende på val av glas). Systemet kan även användas för inbrotts och skottsskyddande partier vid t ex val av tjockare glas. Enda skillnaden mellan SP 57000 och SP 56500 är att den brutna köldbryggan är 30 mm istället för 25 mm som i SP 56500. I SP59000 är den brutna köldbryggan 50 mm. I övrigt är samtliga mått och möjligheter identiska.

Övrig information:

Klämfri bakkant
Profil för modullås 85 mm
Smala (20 mm) och breda profiler (130, 180 och 260 mm)
30 mm dörrkarmsprofil
Bågar och runda fönster
Ljudreduktion
U-värde ner till 1,0 W/m2 K
Inbrottsskydd upp till RC4 enligt SS EN 1627
Skottskydd upp till FB6NS enligt SS EN 1522
Explosionsskydd EXR 1–EXR 5 enligt SS EN 12123-2
Regn och vindtäthet klass 3A / 6B (Dörr) 9A (Fast fönster) enligt
SS EN 12208
Vindlast klass 3C enligt SS EN 12210
Lufttäthet klass 3 enligt SS EN 12207

* Partier kan utföras och skyltas för inbrottsskydd och skottskydd
enligt Stålprofil Typgodkännandebevis 1946/89 som utfärdats
av SITAC.

Relaterade referensobjekt: